• 07
  • 02
  • 04
  • 05
  • 03
  • 06
  • 01
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

22 พ.ค.
หยุดวันวิสาขบูชา
22 พฤษภาคม 2567
23 พ.ค.
จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน หนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2567
23 พฤษภาคม 2567 - 24 พฤษภาคม 2567
24 พ.ค.
มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า)
24 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด เอกสารชำระค่าใช้จ่ายทางการศึก ...
เข้าชม hits (2048)
29 มีนาคม 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เว็บไซต์น่าสนใจ

KUSMP Facebook
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
ฉัททันต์เกมส์
PR KUS ฉัททันต์เกมส์