• 1
  • 3
  • 4
  • 9
  • 2
  • 5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา เป็นต้นแบบวิชาชีพครู..

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

1 ก.ค.
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
01 กรกฎาคม 2565
5 ก.ค.
พิธีถวายเทียนพรรษา
05 กรกฎาคม 2565
12 ก.ค.
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ปีการศึกษา 2563 - 2564
12 กรกฎาคม 2565
งานพัฒนาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิตแห่ ...
เข้าชม hits (313)
13 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
เข้าชม hits (327)
09 มิถุนายน 2565

เว็บไซต์น่าสนใจ

K University
Kaset Edu
Satit Bangkern
KUSMP Official
PR KUS
PSM GAMES